Wedstrijdreglement

5th International Clarinet Competition Ghent
Vlaanderen/België
22 januari – 29 januari 2022

Inschrijvingsvoorwaarden

De ‘International Clarinet Competition Ghent’ is een organisatie van INTERNATIONAL MUSIC PROMOTION vzw (IMP).
De '5th International Clarinet Competition Ghent' staat open voor alle klarinettisten die geboren zijn na 1 januari 1986, ongeacht hun nationaliteit.
Dit is onvoorwaardelijk, er zullen hieromtrent geen uitzonderingen worden toegestaan.
De wedstrijd gaat door van 22 tot 29 januari 2022. Kandidaten melden zich aan op 21 januari 2022 ( in de voormiddag).
Voorafgaand wordt een preselectie georganiseerd.

Inschrijving

De uiterste inschrijvingsdatum voor de preselectie is 30 juni 2020. Inschrijvingen worden enkel via de website aanvaard.
In het inschrijvingsformulier moet u volgende zaken uploaden:

 • een officiële bevestiging van de leeftijd van de kandidaat (geboorteakte of kopie van het paspoort of identiteitskaart)
 • een korte biografie in het Engels: max. 1400 karakters in doorlopende tekst (studies, scholen, docenten, professionele activiteiten)
 • 1 recente foto (max 10MB)
 • bewijs van betaling van het inschrijvingsgeld voor de preselectie (100€ netto, kosten zijn ten laste van de kandidaat).
 • video-opname van het selectieprogramma via verborgen YouTube link

Het officiële postadres van de wedstrijd is :
INTERNATIONAL MUSIC PROMOTION vzw
Mevr. Martine Van Loo
Tennislaan 32
B-9930 ZOMERGEM
Er worden geen aangetekende zendingen aangenomen.

Inschrijvingsgeld

Het inschrijvingsgeld voor de ‘5th International Clarinet Competition Ghent’ (editie 2022) is bepaald op 100 € (honderd euro) voor de eliminatie ronde (dossierkost).
Na de selectie betalen geselecteerde kandidaten voor de effectieve wedstrijd een inschrijvingsgeld van 200€ (tweehonderd euro).

Dit bedrag dient te worden overgeschreven op :


BELFIUS N.V.
Grote Markt 21
B-8870 IZEGEM (Belgium)

IBAN BE 48 0688 8909 2327
BIC GKCCBEBB
Rekening nummer 068-8890923-27

INTERNATIONAL MUSIC PROMOTION vzw
E-3 Plein 79
9050 Gent
(tekst : inschrijvingsgeld ‘5th International Clarinet Competition Ghent’)

Cheques worden NIET aanvaard. Het inschrijvingsgeld kan NIET worden teruggevorderd bij niet deelname aan de wedstrijd.

Aankomst, accommodatie en transport

Kandidaten melden zich aan bij de balie van de competitie (Koninklijk Conservatorium Hoogpoort 64, 9000 Gent) op 21 januari 2021 (voormiddag).
 

Omwille van Corona is het voor IMP niet meer mogelijk om een verblijf te voorzien in gastgezinnen. IMP zal de kandidaten helpen met het zoeken naar goedkope hotels / B&B's / jeugdherbergen. De lijst ervan kan op het secretariaat, op eenvoudig verzoek worden bekomen. De kandidaat is ZELF verantwoordelijk voor het boeken én de betaling van de kamers.

De kandidaten nemen ZELF een ziekte- en ongevallenverzekering in functie van hun deelname aan de wedstrijd en/of hun verblijf in Gent/België.
De organisatie van de wedstrijd kan NOOIT verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade, ziekte of ongeval van de kandidaat of zijn/haar bezittingen gedurende zijn/haar verblijf in Gent/België.

De wedstrijd

De ‘5th International Clarinet Competition Ghent’ wordt voorzien van een voorafgaande selectieronde. Uit deze ronde worden 

 • Maximaal 65 effectieve kandidaten gekozen die toegelaten worden voor de wedstrijd.
 • Maximaal 15 reserve kandidaten gekozen die worden toegelaten indien effectieve kandidaten verzaken aan deelname.

Door deelname aan de preselectie worden de eerste 25 niet geselecteerde kandidaten uitgenodigd voor gratis masterclasses bij de juryleden tijdens de effectieve wedstrijd (22– 290januari 2022). Dit is een aanbod waar enkel zij worden uitgenodigd. De 15 reserve kandidaten (zie hierboven) komen uiteraard als eerste in aanmerking voor deze masterclasses. 
Deze 25 personen krijgen ook gratis toegang tot alle selectierondes, halve finale- en finale concerten van de effectieve competitie. Deze kandidaten zijn zelf verantwoordelijk voor reis- en verblijfskosten.

Het resultaat van de preselectie wordt ten laatste op 31 juli 2020 via de website van IMP bekend gemaakt en alle ingeschreven kanditaten ontvangen per mail een juryverslag.

De geselecteerde kandidaten schrijven zich voor 15 september 2020 in voor de eigenlijke wedstrijd. Pas na betaling van het inschrijvingsgeld worden ze als effectieve kandidaat aanvaard. Reserve kandidaten worden ten laatste op 20 september 2020 op de hoogte gebracht van de mogelijkheid om zich nog in te schrijven. Ze krijgen dan de tijd tot 30 september 2020 om zich daadwerkelijk in te schrijven.

Na betaling van het inschrijvingsgeld van de effectieve wedstrijd kan de kandidaat aan de organisatie een uitnodiging vragen (voor hun visum). Deze uitnodiging zal altijd de periode van de competitie bevatten. Uitzonderingen kunnen worden besproken met de organisatie.

Kandidaten die slagen voor een ronde zijn verplicht om aan de volgende ronde deel te nemen. Mocht de kandidaat, door de een of andere reden hieraan verzaken, dan wordt zijn/haar plaats NIET ingenomen door de kandidaat met het eerstvolgend aantal punten of stemmen.
Indien een kandidaat die toegelaten wordt tot een volgende ronde, verzaakt aan die ronde, vervalt onvoorwaardelijk diezelfde dag het aangeboden verblijf bij het gastgezin.

De effectieve wedstrijd omvat 4 ronden :

 • Eerste ronde online
 • Tweede ronde
 • Halve Finale (onder andere met koor en strijkkwartet)
 • Finale (met Symfonieorkest Vlaanderen / dirigent Dirk Brossé)

Alle rondes zijn toegankelijk voor het publiek.
De resultaten worden bekendgemaakt na iedere ronde. De beslissingen van de jury zijn onherroepelijk.

Programma

De ‘5th International Clarinet Competition Ghent’ staat in het teken van het ‘Van Eyck jaar’ van de Stad Gent. Zowel voor de selectieronde als voor de halve finale en de finale worden werken opgenomen die geïnspireerd zijn door het LAM GODS van Jan Van Eyck.

Preselectie

Selectieronde :

De kandidaat stuurt met zijn inschrijving een youtube bestand met de volgende werken:

Door de problemen rond COVID-19 heeft de raad van beheer van de International Clarinet Competition Ghent de beslissing genomen om :
1. Het werk van Alain Crepin te schrappen uit de voorronde. We kunnen niet garanderen dat alle kandidaten het werk op een verantwoord moment zullen ontvangen. 'Lam Gods Impressions' wordt toegevoegd aan de tweede ronde van de competitie.
2. Het wordt ook toegestaan om de opname van het Mozart Concerto (1° deel, expositie) door te sturen zonder piano. Dit zal geen invloed hebben op de beoordeling.
3. 3 Pieces - Igor Stravinsky (opname in 1 doorlopende video)
4. 
De uiterste indiendatum wordt uitgesteld tot 30 juni 2020.

Eigenlijke wedstrijd

1ste ronde online:

 1. C. Debussy / Première Rhapsodie (verplicht en uit het geheugen)
 2. Maak uw keuze:
  • E. Carter / Gra
  • E. Denissow / Sonata
  • F. Donatoni / Clair
  • A. Laporte / Reflections
  • B. Mantovani / Bug
  • W. Westerlinck / Talisman

2de ronde:

 1. G. Rossini / Introduction, Theme and Variations (verplicht en uit het geheugen)
 2. A. Crepin / Lam Gods Impressions (verplicht)
 3. Maak uw keuze:
  • E. Carter / Concerto
  • C.  Nielsen / Concerto
  • A. Tansman / Concerto
  • A. Copland / Concerto

Halve Finale (met gemengd koor en strijkkwartet)

 1. J. Duijck / L'homme Désarmé (met gemengd koor)
 2. Maak uw keuze (met strijkkwartet):
  • W.A. Mozart / Quintet
  • C.M. von Weber / Quintet
  • J. Brahms / Quintet
 3. Een solowerk naar keuze (zonder electronic, zonder tape.... enkel klarinet) dat nog niet voor komt in het programma van de wedstrijd

Finale (met Symfonieorkest Vlaanderen)

 1. D. Brossé / The Secret of the Mistry Lamb (verplicht)
 2. Maak uw keuze:
  • C.M. von Weber / Concerto N°1
  • C.M. von Weber / Concerto N°2
  • L. Spohr / Concerto N°1
  • L. Spohr / Concerto N°2
Datum Tijd Activiteit
Zondag 15 augustus 2021 (deadline) online 1ste ronde 
     
Vrijdag 21 januari 2022 dag aanmelden kandidaten
Zaterdag 22 januari 202 dag 2ste ronde
Zondag 23 januari 2022 dag 2de ronde
Maandag 24 januari 2022 dag  masterclasses jury
Dinsdag 25 januari 2022 avond halve finale
Woensdag 26 januari 2022 avond halve finale
Donderdag 27 januari 2022 avond halve finale
Vrijdag 28 januari 2022 dag masterclasses jury
Zaterdag 29 januari 2022 avond finale
     

Prijzen

Officiële prijzen

De ‘5th International Clarinet Competition Ghent’ biedt de volgende prijzen :
Eerste Prijs - Prijs van de Vlaamse Gemeenschap

 • set Buffet Crampon klarinetten type naar keuze van de kandidaat (Bb en A)
 • 15000 € (met mogelijks inclusief een 2-jarig internationaal concert management)
 • Soloconcert(en) en recital(s)

Tweede Prijs - Prijs van de Nationale Loterij 

 • Buffet Crampon Bb of A klarinet (type naar keuze van de kandidaat)
 • 4000 €

Derde Prijs - SWUK Prijs

 •  2000 €
   

De totaliteit van de prijzen kunnen een ‘update’ krijgen.
Speciale prijzen

Er kunnen speciale prijzen worden gegeven.

Aanbiedingen en opnames

De laureaten kunnen - gedurende een periode van 2 jaar na sluiting van de wedstrijd - concerten aangeboden krijgen.
De kandidaten verzaken aan alle opnamerechten voor opnames die mogelijks gemaakt worden tijdens het verloop van de ‘5th International Clarinet Competition Ghent’

Jury

De jury zal samengesteld worden uit een aantal internationale solisten en pedagogen. 
De beslissingen zijn onaanvechtbaar en kunnen niet worden betwist.

Masterclasses

Tijdens de wedstrijd organiseert IMP masterclasses voor maximum 25 niet geselecteerde kandidaten van de preselectie met de leden van de jury. (zie ‘De wedstrijd). De gekozen musici worden hiervan ten laatste op 15 oktober 2020 op de hoogte gebracht. Ze verwittigen de organisatie voor 31 oktober of ze hierop ingaan. De reis- en hotel kosten zijn ten laste van de deelnemer. 
Deze masterclasses zijn zowel actief als passief. Deelnemers kunnen lessen van anderen volgen en krijgen ook individueel les.

Pianisten/begeleiders

De organisatie van de ‘5th International Clarinet Competition Ghent’ zal zorgen voor voldoende officiële pianisten/begeleiders voor de wedstrijd. Iedere kandidaat krijgt één repetitie per ronde aangeboden (met uitzondering van de eerste ronde). Bijkomende repetities kunnen door de kandidaat onderhandeld worden met de pianisten, rekening houdend met de beschikbaarheid. Deze bijkomende repetities zullen ten financiële laste zijn van de kandidaat.
Kandidaten kunnen op eigen kosten hun eigen begeleider meebrengen.

Betwisting

Bij betwisting geldt alleen het Nederlandstalig reglement. Hiertegen is geen betwisting mogelijk.

Deelname aan de wedstrijd

Deelname aan de wedstrijd betekent de complete aanvaarding van het reglement.

Privacy

De persoonsgegevens van de kandidaat worden enkel verstrekt aan het secretariaat van IMP en worden enkel gebruikt voor haar organisaties. Persoonsgegevens worden beschermd tegen onregelmatige verwerking en worden nooit doorgegeven aan partijen waarmee IMP geen verwerkingsovereenkomst heeft. De kandidaat kan steeds de persoonsgegevens opvragen aan IMP, deze inkijken en eventueel corrigeren.
De integrale biografie en foto (verkregen bij de inschrijving) van de geselecteerde kandidaten zal gebruikt worden voor publicatie in het programmaboek van de ‘5th International Clarinet Competition Ghent’.