Wedstrijdreglement

6th International Clarinet Competition Ghent
Vlaanderen/België
30 oktober – 8 november 2024

Inschrijvingsvoorwaarden

De ‘International Clarinet Competition Ghent’ is een organisatie van INTERNATIONAL MUSIC PROMOTION vzw (IMP).
De '6th International Clarinet Competition Ghent' staat open voor alle klarinettisten die geboren zijn na 1 januari 1988, ongeacht hun nationaliteit.
Dit is onvoorwaardelijk, er zullen hieromtrent geen uitzonderingen worden toegestaan.
De wedstrijd gaat door van 30 oktober tot en met 8 november 2024. Kandidaten melden zich aan op 29 oktober 2024.
Voorafgaand wordt een preselectie georganiseerd (deadline inschrijving 30 juni 2024).

Inschrijving

De uiterste inschrijvingsdatum voor de preselectie is 30 juni 2024 om 12u middernacht Belgische tijd. Inschrijvingen worden enkel via de website aanvaard.
In het inschrijvingsformulier (Googleformulier) moet u volgende zaken uploaden:

 • een officiële bevestiging van de leeftijd van de kandidaat (geboorteakte of kopie van het paspoort of identiteitskaart)
 • een korte biografie in het Engels: max. 1400 karakters in doorlopende tekst (studies, scholen, docenten, professionele activiteiten)
 • 1 recente foto (max 10MB)
 • bewijs van betaling van het inschrijvingsgeld voor de preselectie (125€ netto, kosten zijn ten laste van de kandidaat).
 • video-opname van het selectieprogramma via verborgen YouTube link

Het officiële postadres van de wedstrijd is :
INTERNATIONAL MUSIC PROMOTION vzw
Mevr. Severine Sierens
Burgemeester De Schryverhof 13
B-9080 Lochristi
Er worden geen aangetekende zendingen aangenomen.

Inschrijvingsgeld

Het inschrijvingsgeld voor de ‘6th International Clarinet Competition Ghent’ (editie 2024) is bepaald op 125 € (honderdvijventwintig euro) voor de eliminatie ronde (dossierkost).
Na de selectie betalen geselecteerde kandidaten voor de effectieve wedstrijd een inschrijvingsgeld van 200€ (tweehonderd euro). De kandidaten van de effectieve wedstrijd ontvangen gratis de partituur van het verplichtwerk van Johan Duijck voor de halve finale.

Dit bedrag dient te worden overgeschreven op :

BELFIUS N.V.
Grote Markt 21
B-8870 IZEGEM (Belgium)

IBAN BE 48 0688 8909 2327
BIC GKCCBEBB
Rekening nummer 068-8890923-27

INTERNATIONAL MUSIC PROMOTION vzw
Burgemeester De Schryverhof 13
9080 Lochristi
(tekst : inschrijvingsgeld ‘6th International Clarinet Competition Ghent’ en naam van de kandidaat)

Cheques worden NIET aanvaard. Het inschrijvingsgeld kan NIET worden teruggevorderd bij niet deelname aan de wedstrijd.

Aankomst, accommodatie en transport

Kandidaten melden zich aan bij de balie van de competitie (Koninklijk Conservatorium Hoogpoort 64, 9000 Gent) op 29 oktober 2024.

IMP stelt gastgezinnen ter beschikking voor de geselecteerde kandidaten vanaf de halve finale. Het aanbod beperkt zich voor de termijn van effectieve deelname aan de wedstrijd (halve finale / finale). Hierop kan enkel door het gastgezin een uitzondering worden gemaakt. De verblijfskosten voor de kandidaten die niet opteren om bij een gastgezin te worden ondergebracht, zijn ten laste van de kandidaat.
 IMP zal de kandidaten helpen met het zoeken naar goedkope hotels / B&B's / jeugdherbergen. De lijst ervan kan op het secretariaat, op eenvoudig verzoek worden bekomen. De kandidaat is ZELF verantwoordelijk voor het boeken én de betaling van de kamers.

De kandidaten nemen ZELF een ziekte- en ongevallenverzekering in functie van hun deelname aan de wedstrijd en/of hun verblijf in Gent/België.
De organisatie van de wedstrijd kan NOOIT verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade, ziekte of ongeval van de kandidaat of zijn/haar bezittingen gedurende zijn/haar verblijf in Gent/België.

De wedstrijd

De ‘6th International Clarinet Competition Ghent’ wordt voorzien van een voorafgaande selectieronde. Uit deze ronde worden 

 • Maximaal 65 effectieve kandidaten gekozen die toegelaten worden voor de wedstrijd.
 • Maximaal 15 reserve kandidaten gekozen die worden toegelaten indien effectieve kandidaten verzaken aan deelname.

Door deelname aan de preselectie worden de eerste 25 niet geselecteerde kandidaten uitgenodigd voor gratis masterclasses bij de juryleden tijdens de effectieve wedstrijd op 6 en 7 november 2024. Dit is een aanbod waar enkel zij worden uitgenodigd. De 15 reserve kandidaten (zie hierboven) komen uiteraard als eerste in aanmerking voor deze masterclasses. 
Deze 25 personen krijgen ook gratis toegang tot alle selectierondes, halve finale- en finale concerten van de effectieve competitie. Deze kandidaten zijn zelf verantwoordelijk voor reis- en verblijfskosten.

Het resultaat van de preselectie wordt ten laatste op 15 juli 2024 via de website van IMP bekend gemaakt en alle ingeschreven kandidaten ontvangen per mail.

De geselecteerde kandidaten schrijven zich voor 1 augustus 2024 in voor de eigenlijke wedstrijd. Pas na betaling van het inschrijvingsgeld worden ze als effectieve kandidaat aanvaard. Reserve kandidaten worden ten laatste op 20 augustus 2024 op de hoogte gebracht van de mogelijkheid om zich nog in te schrijven. Ze krijgen dan de tijd tot 31 augustus 2024  om zich daadwerkelijk in te schrijven.

Na betaling van het inschrijvingsgeld van de effectieve wedstrijd kan de kandidaat aan de organisatie een uitnodiging vragen (voor hun visum). Deze uitnodiging zal altijd de periode van de competitie bevatten. Uitzonderingen kunnen worden besproken met de organisatie.

Kandidaten die slagen voor een ronde zijn verplicht om aan de volgende ronde deel te nemen. Mocht de kandidaat, door de een of andere reden hieraan verzaken, dan wordt zijn/haar plaats NIET ingenomen door de kandidaat met het eerstvolgend aantal punten of stemmen.
Indien een kandidaat die toegelaten wordt tot een volgende ronde, verzaakt aan die ronde, vervalt onvoorwaardelijk diezelfde dag het aangeboden verblijf bij het gastgezin.

De effectieve wedstrijd omvat 4 ronden :

 • Eerste ronde
 • Tweede ronde
 • Halve Finale (onder andere met koor en strijkkwartet)
 • Finale (met Casco Phil)

Alle rondes zijn toegankelijk voor het publiek.
De resultaten worden bekendgemaakt na iedere ronde. De beslissingen van de jury zijn onherroepelijk.

Programma

Preselectie

Selectieronde :

De kandidaat stuurt met zijn inschrijving links naar de verborgen youtube bestanden met de volgende werken:

 1. Première Rhapsodie – Claude Debussy met pianobegeleiding. (1 video)
 2. Three Pieces deel 2 en 3 - Igor Stravinsky (opname in 1 doorlopende video)

 De opnames tonen duidelijke de klarinettist inclusief vingers en gezicht en mogen niet bewerkt zijn. De opname moet binnen gebeuren (opnames in openlucht worden niet aanvaard).
De uiterste indiendatum is 30 juni 2024 om 12u middernacht Belgische tijd.

Eigenlijke wedstrijd

1ste ronde :

 1. W.A. Mozart / Concerto deel 1
 2. P.G. Jiménez / Rhythms and Tones for the angels for clarinet and electronics (edition IMD)

Het Concerto van Mozart wordt gespeeld zonder pianorepetitie.

2de ronde:

 1. Verplichtwerk: R. Schumann / Fantasiestücke Op. 73
 2. Maak uw keuze:
  • F. Poulenc / Sonata
  • L. Bernstein / Sonata
  • C.M. Widor / Introduction & Rondo Op.72
  • J. Fontyn / Mime II (edition Bote & Bock)
 3. Maak uw keuze:
  • I. Gotkovsky / Concerto Lyrique (edtion Billaudot)
  • A. Copland / Concerto
  • H. Tomasi / Concerto
  • J. Rueff / Concertino (edition Alphonse Leduc)

Halve Finale (met gemengd koor en strijkkwartet)

 1. Verplicht werk: J. Duijck / Ich Liebe Dich voor 3 klarinetten, piano en gemengd koor
  Uitgevoerd met het Gents Madrigaalkoor onder leiding van de componist. De kandidaten studeren de 3 klarinetpartituren. Na de 2de ronde zal er beslist worden wie welke stem speelt.
 2. Solowerk naar keuze (zonder electronis, tape, …. enkel klarinet). Indien u kiest voor een werk uit verschillende delen, moeten alle delen uitgevoerd worden.
 3. Maak uw keuze (met strijkkwartet):
  • W.A. Mozart / Quintet
  • C.M. von Weber / Quintet
  • J. Brahms / Quintet
  • M. Reger / Quintet

Iedere halve finalist speelt 2 concerten:

 • 1 concert met het gemengd koor en de uitvoering van het solowerk
 • 1 concert met het Zemlinsky Quartet

Finale (met Casco Phil)

 1. Verplicht werk: E. Desimpelaere / Concerto
 2. Maak uw keuze:
  • C.M. von Weber / Concerto N°2
  • L. Spohr / Concerto N°1
  • L. Spohr / Concerto N°2
  • F. Bender / Grand Concerto (edition IMD)
  • K.L. Hanssens / Concertino N°1 (Metropolis Music Publisher)
Datum Tijd Activiteit
Zondag 30 juni 2024 (deadline) Middernacht Belgisch tijd
online
preselectie
Dinsdag 29 oktober 2024 dag aanmelden kandidaten
Woensdag 30 oktober 2024 dag 1ste ronde
Donderdag 31 oktober 2024 dag 1ste ronde
Vrijdag 1 november 2024 dag 2de ronde
Zaterdag 2 november 2024 dag 2de ronde
Zondag 3 november 2024 18u
20u
Halve finale met koor & solowerk
Halve finale met koor & solowerk
Maandag 4 november 2024 avond Halve finale met strijkkwartet
Dinsdag 5 november 2024 avond Halve finale met strijkkwartet
Woensdag 6 november 2024 dag Repetitie finalisten met orkest
Master classes jury
Donderdag 7 november 2024 dag Repetitie finalisten met orkest
Master classes jury
Vrijdag 8 november 2024 avond Finale met orkest

Prijzen

Officiële prijzen

De ‘6th International Clarinet Competition Ghent’ biedt de volgende prijzen :
Eerste Prijs

 • set Buffet Crampon klarinetten type naar keuze van de kandidaat (Bb en A)
 • 15000 € (met mogelijks inclusief een 2-jarig internationaal concert management)
 • Soloconcert(en) en recital(s)

Tweede Prijs

 • Buffet Crampon Bb of A klarinet (type naar keuze van de kandidaat)
 • 4000 €

Derde Prijs

 •  2000 €
   

De totaliteit van de prijzen kunnen een ‘update’ krijgen.
Speciale prijzen

Er kunnen speciale prijzen worden gegeven.

Aanbiedingen en opnames

De laureaten kunnen - gedurende een periode van 2 jaar na sluiting van de wedstrijd - concerten aangeboden krijgen.
De kandidaten verzaken aan alle opnamerechten voor opnames die mogelijks gemaakt worden tijdens het verloop van de ‘6th International Clarinet Competition Ghent’

Jury

De jury zal samengesteld worden uit een aantal internationale solisten en pedagogen. 
De beslissingen zijn onaanvechtbaar en kunnen niet worden betwist.

Masterclasses

Tijdens de wedstrijd(6 & 7 november 2024) organiseert IMP masterclasses voor maximum 25 niet geselecteerde kandidaten van de preselectie met de leden van de jury. (zie ‘De wedstrijd). De gekozen musici worden hiervan ten laatste op 20 augustus 2024 op de hoogte gebracht. Ze verwittigen de organisatie voor 30 september 2024 of ze hierop ingaan. De reis- en hotel kosten zijn ten laste van de deelnemer. 
De kandidaten die niet geselecteerd zijn voor de finale worden ook masterclasses aangeboden door de jury op 6 en 7 november 2024.
Deze masterclasses zijn zowel actief als passief. Deelnemers kunnen lessen van anderen volgen en krijgen ook individueel les.

Pianisten/begeleiders

De organisatie van de ‘6th International Clarinet Competition Ghent’ zal zorgen voor voldoende officiële pianisten/begeleiders voor de wedstrijd.  Voor de 1ste ronde is er geen repetitie voorzien. Iedere kandidaat krijgt voor de 2de ronde één repetitie aangeboden. Bijkomende repetities kunnen door de kandidaat onderhandeld worden met de pianisten, rekening houdend met de beschikbaarheid. Deze bijkomende repetities zullen ten financiële laste zijn van de kandidaat.
Kandidaten kunnen op eigen kosten hun eigen begeleider meebrengen.

Betwisting

Bij betwisting geldt alleen het Nederlandstalig reglement. Hiertegen is geen betwisting mogelijk.

Deelname aan de wedstrijd

Deelname aan de wedstrijd betekent de complete aanvaarding van het reglement.

Privacy

De persoonsgegevens van de kandidaat worden enkel verstrekt aan het secretariaat van IMP en worden enkel gebruikt voor haar organisaties. Persoonsgegevens worden beschermd tegen onregelmatige verwerking en worden nooit doorgegeven aan partijen waarmee IMP geen verwerkingsovereenkomst heeft. De kandidaat kan steeds de persoonsgegevens opvragen aan IMP, deze inkijken en eventueel corrigeren.
De integrale biografie en foto (verkregen bij de inschrijving) van de geselecteerde kandidaten zal gebruikt worden voor publicatie op de website van de ‘6th International Clarinet Competition Ghent’.