Wedstrijdreglement

INTERNATIONAL COMPETITION BELGIAN CLARINET PATRIMONY
Vlaanderen/België
Online wedstrijd

 

INTERNATIONAL MUSIC PROMOTION (IMP) is gestart met de voorbereiding van de  6° INTERNATIONAL CLARINET COMPETITION GHENT  (Oktober 28-November 9, 2024).

Sinds de start van de  INTERNATIONAL CLARINET COMPETITION GHENT (ICCG), eerste editie in 2010 in Kortrijk, is de competitie uitgegroeid tot één van de allergrootste in de wereld van internationale klarinetwedstrijden.  Haar laureaten zijn inmiddels internationaal gerenommeerde solisten en/of bekwamen belangrijke posities in internationale top orkesten.

IMP weet hoe belangrijk een goede voorbereiding is en organiseert in dit kader een online wedstrijd, die uitsluitende is gericht op Belgische muziek: INTERNATIONAL COMPETITION BELGIAN CLARINET PATRIMONY.

De kandidaten sturen een video van een werk naar hun keuze, gekozen uit een opgelegde lijst.  Uit deze kandidaten worden er 10 geselecteerd.  Ze krijgen de mogelijkheid om

  • Een programma (maximum 25’) voor te stellen op het EUROPEAN CLARINET CONGRESS TILBURG, www.europeanclarinetcongresstilburg.com (6-9 december 2023).  Op die manier kunnen ze hun netwerk uitbouwen.
  • Masterclasses te volgen bij (vroegere) juryleden van de ICCG en componisten van de opgelegde werken.  Dit kan tijdens het EUROPEAN CLARINET CONGRESS TILBURG zijn en/of de DAY OF BELGIAN MUSIC (10 december 2023) in het Koninklijk Conservatorium Gent.
  • De eerste laureaten krijgen de mogelijkheid om te concerteren op de DAY OF BELGIAN MUSIC met het gerenommeerde Zemlinsky String Quartet of het Ataneres Ensemble. Programma : zie verder.

Inschrijvingsvoorwaarden

De INTERNATIONAL COMPETITION BELGIAN CLARINET PATRIMONY is een organisatie van INTERNATIONAL MUSIC PROMOTION vzw (IMP) en staat open voor alle klarinettisten die geboren zijn na 1 januari 1990, ongeacht hun nationaliteit, geslacht, kleur, overtuiging of religie. Dit is onvoorwaardelijk, er zullen hieromtrent geen uitzonderingen worden toegestaan.  Laureaten van de INTERNATIONAL CLARINET COMPETITION GHENT zijn uitgesloten van deelname.
De competitie is een online wedstrijd.

Inschrijving

De uiterste inschrijvingsdatum voor de online wedstrijd is 1 september 2023. Inschrijvingen worden enkel via de website van International Music Promotion aanvaard.
In het inschrijvingsformulier moet u volgende zaken uploaden:

  • een officiële bevestiging van de leeftijd van de kandidaat (geboorteakte of kopie van het paspoort of identiteitskaart)
  • een korte biografie in het Engels: max. 1400 karakters in doorlopende tekst (studies, scholen, docenten, professionele activiteiten)
  • 1 recente foto (max 10MB)
  • bewijs van betaling van het inschrijvingsgeld (75€ netto, kosten zijn ten laste van de kandidaat).
  • video-opname van het selectieprogramma via verborgen YouTube link

Er worden geen aangetekende zendingen aangenomen.

Inschrijvingsgeld

Het inschrijvingsgeld voor de ‘INTERNATIONAL COMPETITION BELGIAN CLARINET PATRIMONY’ is bepaald op 75€ (vijfenzeventig euro). Onkosten op de overschrijving zijn ten laste van de kandidaat.  Dit is de enige deelname kost.

Dit bedrag dient te worden overgeschreven op :
BELFIUS N.V.
Grote Markt 21
B-8870 IZEGEM (Belgium)

IBAN BE 48 0688 8909 2327
BIC GKCCBEBB
Rekening nummer 068-8890923-27

INTERNATIONAL MUSIC PROMOTION vzw
E-3 Plein 79
9050 Gent
(tekst : inschrijvingsgeld ‘INTERNATIONAL COMPETITION BELGIAN CLARINET PATRIMONY’ + NAAM & VOORNAAM VAN DE KANDIDAAT)

Cheques worden NIET aanvaard. Het inschrijvingsgeld kan NIET worden teruggevorderd bij niet deelname aan de wedstrijd.

Aankomst, accommodatie en transport

Alleen de geselecteerden worden uitgenodigd voor de masterclasses en/of de repetities voor het concert.

In geval van corona worden de restricties volgens de Belgische wetgeving gevolgd.

IMP kan helpen om goedkope hotels/hostels/B&B te vinden.  De lijst kan op eenvoudige vraag  bekomen worden op het secretariaat van IMP ().
De kandidaat/laureaat zorgt zelf voor de boeking en betaling van de kamers en infrastructuur.  Ze staan ook zelf in voor de kosten van transport.

De geselecteerde zorgt zelf voor de eigen ziekteverzekering én verzekering voor persoonlijke ongevallen en dit voor de totale duur van het evenement (dus voor de DAG VAN DE BELGISCHE MUZIEK en desgevallend ook voor het EUROPEAN CLARINET CONGRESS TILBURG), in beide steden (Gent en Tilburg) en de reis ernaartoe en terug.

IMP is onder geen geval verantwoordelijk voor schade, ongeval of ziekte die de geselecteerde oploopt tijdens het verblijf in functie van het project (zowel in België als in Nederland).  De geselecteerde is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar/X materiaal.

Geselecteerden worden exact op de hoogte gebracht van waar en wanneer ze worden verwacht.  De repetities met het strijkkwartet gaan uitsluitend door in Tilburg tijdens het EUROPEAN CLARINET CONGRESS, dat trouwens gratis kan bijgewoond worden (exclusief de gala-avondconcerten, zie www.europeanclarinetcongresstilburg.com).  De geselecteerde die met het Ataneres Ensemble zal optreden zal repeteren op de dag van het concert (10 december 2023).

De geselecteerden melden zich aan de balie van het respectievelijk project aan.

De wedstrijd

Kandidaten kiezen voor de online wedstrijd een werk uit de volgende lijst :

De kandidaat stuurt de verborgen Youtube videolink van het gekozen werk en de informatie door via het online inschrijvingsformulier.

Een internationale jury kiest maximaal 10 laureaten.

De eerste zeven geselecteerden krijgen de kans om een werk uit te voeren op het slotconcert van DE DAG VAN DE BELGISCHE MUZIEK (10 december 2023) in de Miry Zaal van het Koninklijk Conservatorium Gent.
De personen die een concert worden aangeboden met het Zemlinsky Quartet zullen repeteren in Tilburg gedurende het European Clarinet Congress op 8 december 2023.  De repetitie met het orkest wordt later bepaald.

De uit te voeren werken tijdens DE DAG VAN DE BELGSICHE MUZIEK in Gent zijn:

**          met het Zemlinsky Quartet (www.zemlinskyquartet.cz)
***        met het Ataneres Ensemble (www.ataneres.com)

De uitvoerders worden (indien mogelijk) in contact gebracht met de componisten.
De organisatie stuurt de bladmuziek naar de laureaat, onmiddellijk nadat die heeft aanvaard deel te nemen aan het concert en de voorafgaande repetitie.  Het repetitiemoment kan NIET gewijzigd worden door de kandidaat/laureaat. De keuze van het uit te voeren werk tijdens DE DAG VAN DE BELGSICHE MUZIEK in Gent wordt door IMP gemaakt, die kan mee worden bepaald door de jury en/of de componist.

De laureaten van de online wedstrijd zullen op 15 september vermeld worden op de website van IMP. Alle kandidaten krijgen een email met hun resultaat, aangevuld met opmerkingen en adviezen.

De masterclasses en het concert staan open voor het publiek.  Van het concert op 10 december 2023 kan een opname worden gemaakt.  De uitvoerders krijgen in dit geval materiaal aangeboden dat ze als demo kunnen gebruiken.

Prijzen

IMP organiseert deze competitie als een voorbereiding voor de “6° International Clarinet Competition Ghent”. De prijswinnaars krijgen masterclasses bij (voormalige) juryleden van de ICCG en de componisten van de uit te voeren werken.
De laureaten krijgen de mogelijkheid om zich voor te stellen tijdens een recital (25’) tijdens het EUROPEAN CLARINET CONGRESS TILBURG (6-9 december 2023).
De eerste 7 laureaten krijgen de kans om op te treden tijdens THE DAY OF BELGIAN MUSIC in de Miry Zaal/Koninklijk Conservatorium Gent met het Zemlinsky Quartet en het Ataneres Ensemble.
De prijswinnaars kunnen zich LAUREAAT van de INTERNATIONAL COMPETITION BELGIAN CLARINET PATRIMONY 2023 noemen.  

Er worden geen vergoeding uitgereikt voor de aangeboden concerten.
Bijkomende prijzen kunnen worden aangeboden.

Jury

De jury zal samengesteld worden uit een aantal internationale solisten en pedagogen. 
De beslissingen zijn onaanvechtbaar en kunnen niet worden betwist.

Masterclasses

IMP organiseert masterclasses voor maximum 10 geselecteerden in Tilburg (6-9 december 2023) en/of Gent (10 december 2023).
De reis- en verblijfskosten vallen ten laste van de kandidaat/laureaat.

Pianisten/begeleiders

De organisatie van de INTERNATIONAL COMPETITION BELGIAN CLARINET PATRIMONY stelt voor het optreden tijdens het EUROPEAN CLARINET CONGRESS TILBURG pianisten ter beschikking voor de concerten van de 10 geselecteerde musici, waarmee ze voldoende repetitietijd zullen krijgen (identiek aan andere uitvoerders aan het congres).  Ze kunnen echter ook op eigen kosten met een eigen begeleider participeren.

Betwisting

Bij betwisting geldt alleen het Nederlandstalig reglement. Hiertegen is geen betwisting mogelijk.

Deelname aan de wedstrijd

Deelname aan de wedstrijd betekent de complete aanvaarding van het volledige reglement.

Privacy

De persoonsgegevens van de kandidaat worden enkel verstrekt aan het secretariaat van IMP en worden enkel gebruikt voor haar organisaties. Persoonsgegevens worden beschermd tegen onregelmatige verwerking en worden nooit doorgegeven aan partijen waarmee IMP geen verwerkingsovereenkomst heeft. De kandidaat kan steeds de persoonsgegevens opvragen aan IMP, deze inkijken en eventueel corrigeren.
De integrale biografie en foto (verkregen bij de inschrijving) van de geselecteerde kandidaten zal gebruikt worden voor publicatie op de website van het 12th European Clarinet Congress Tilburg.