Disclaimer

Legal Notice


De informatie op deze website wordt ter beschikking gesteld door International Music Promotion vzw.
International Music Promotion besteedt veel zorg en aandacht aan het openbaar maken en up-to-date houden van zijn internetsite en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is . Het is echter mogelijk dat de informatie op deze site ongewild onvolledig en/of onjuist is. Als de op de website verstrekte inlichtingen tekortkomingen vertonen, zal International Music Promotion de nodige inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met International Music Promotion, die de fouten zo snel mogelijk tracht te verbeteren.
International Music Promotion kan de inhoud van deze website steeds zonder aankondiging of kennisgeving aanpassen, wijzigen, aanvullen of verwijderen.
International Music Promotion aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de informatie die hij op zijn site aanbiedt.
Het is mogelijk dat via de internetsite van International Music Promotion toegang wordt geboden tot internetsites en/of pagina's die door derden worden aangeboden. International Music Promotion aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina's van derden. Aan de inhoud van deze informatie van derden kunnen overigens geen rechten worden ontleend. International Music Promotion draagt evenmin verantwoordelijkheid voor de gegevens op websites die naar International Music Promotion verwijzen.

Privacy


De meeste informatie is op of via de website beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt.
In bepaalde gevallen (online aankoop van tickets, registratie als kandidaat, vraag om informatie via ), kan u evenwel persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

International Music Promotion geeft u daarbij de volgende garanties:

  • Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening online te realiseren.
  • De persoonsgegevens van de gebruikers worden in geen geval verwerkt voor commerciële doeleinden en aan derden verkocht, geruild of verhuurd.
  • U kunt uw persoonsgegevens steeds opvragen en u kunt de juistheid ervan verifiëren. U hebt de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te laten verbeteren. Hiertoe kan u contact opnemen met International Music Promotion.

We kunnen u per e-mail of post op de hoogte houden van de gebeurtenissen of activiteiten die door International Music Promotion of zijn partners georganiseerd zijn en waarvan we geloven dat zij voor u van belang kunnen zijn.