Wedstrijdreglement

4° International Clarinet Competition Ghent
Vlaanderen/België
10 april - 22 april 2017

Inschrijvingsvoorwaarden


De '4° International Clarinet Competition Ghent' staat open voor alle klarinettisten die geboren zijn na 1 januari 1984, ongeacht hun nationaliteit.
Dit is onvoorwaardelijk, er zullen hieromtrent geen uitzonderingen worden toegestaan.

Inschrijving


De uiterste inschrijvingsdatum is 18 februari 2017 (poststempel geldt als enig bewijs).
Het inschrijvingsdocument is te vinden op de officiële website van de wedstrijd : www.international-music-promotion.be

De inschrijving zal slechts als dusdanig worden aanvaard als de organisatie in het bezit is van :

• een officiële bevestiging van de leeftijd van de kandidaat (geboorteakte of kopie van het paspoort of identiteitskaart)
• een korte CV: max.200 woorden in doorlopende teks (studies, scholen, docenten, professionele activiteiten)
• 1 recente pasfoto
• Bewijs van betaling van het inschrijvingsgeld.

Het officiële postadres van de wedstrijd is


INTERNATIONAL MUSIC PROMOTION vzw
Mevr. Martine Van Loo
Tennislaan 32
B-9930 ZOMERGEM


Inschrijvingsgeld


Het inschrijvingsgeld voor de ‘4°International Clarinet Competition Ghent’ (editie 2017) is bepaald op 165 € (honderdvijfenzestig euro).
Dit bedrag dient te worden overgeschreven op :


BELFIUS N.V.
Grote Markt 21
B-8870 IZEGEM (Belgium)


IBAN BE 48 0688 8909 2327
BIC GKCCBEBB
Rekening nummer 068-8890923-27


INTERNATIONAL MUSIC PROMOTION vzw
Tennislaan 32
B-9930 ZOMERGEM
(tekst : inschrijvingsgeld ‘4° International Clarinet Competition Ghent’)


Cheques worden NIET aanvaard. Het inschrijvingsgeld kan NIET worden teruggevorderd bij niet deelname aan de wedstrijd.

Aankomst, accommodatie en transport


De organisatie beveelt een aantal hotels, B&B’s en jeugdherbergen aan een speciale prijs aan. De lijst ervan kan op het secretariaat, op eenvoudig verzoek worden bekomen. De kandidaat is ZELF verantwoordelijk voor het boeken én de betaling van de kamers voor de eerste en tweede ronde.

De kandidaten die slagen na de 2° ronde krijgen een hotel (één persoonskamer met ontbijt) aangeboden door de organisatie. De 3 eerste laureaten kunnen (in overleg met de laureaat) gevraagd worden om in Gent te blijven voor een nog te bepalen periode. Gedurende deze tijd wordt hen/hem-haar een kamer met vol pension aangeboden.

De kandidaten nemen ZELF een ziekte- en ongevallenverzekering in functie van hun deelname aan de wedstrijd en/of hun verblijf in Gent/België.
De organisatie van de wedstrijd kan NOOIT verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade, ziekte of ongeval van de kandidaat of zijn/haar bezittingen gedurende zijn/haar verblijf in Gent/België.

De wedstrijd


Iedere volledig en wettelijk ingeschreven kandidaat ontvangt binnen een week na 10 februari 2017 een officiële uitnodiging met plaats, datum en uur wanneer hij/zij verwacht wordt om zich in Gent aan te bieden.
Kandidaten die dit om de een of andere reden vroeger willen bekomen (vb. omwille van visa) kunnen dit op eenvoudig verzoek toegestuurd krijgen. Dit document zal echter nooit kunnen worden gegeven vooraleer de organisatie het inschrijvingsgeld heeft ontvangen.

Na die officiële registratie wordt een volgorde gemaakt van de kandidaten met een precies uur van deelname.

Kandidaten die slagen voor een ronde zijn verplicht om aan de volgende ronde deel te nemen. Mocht de kandidaat, door de een of andere reden hieraan verzaken, dan wordt zijn plaats NIET ingenomen door de kandidaat met het eerstvolgend aantal punten of stemmen.
Indien een kandidaat die toegelaten wordt tot een volgende ronde, verzaakt aan die ronde, vervalt de aanbieding van de hotelkost vanaf de eerste aangeboden nacht.

De wedstrijd omvat 4 ronden :

• Eerste (schiftings-)ronde
• Tweede ronde
• Halve Finale (met strijkkwartet)
• Finale (met Brussels Philharmonic / dirigent Antonio Saiote)

Alle rondes zijn toegankelijk voor het publiek.
De resultaten worden bekendgemaakt na iedere ronde. De beslissingen van de jury zijn onherroepelijk.

Prijzen


Officiële prijzen


De ‘4° International Clarinet Competition Ghent’ biedt de volgende prijzen :

Eerste Prijs

• set Buffet Crampon klarinetten type naar keuze van de kandidaat (Bb en A)
• 15000 €
• Soloconcert(en) en recital

Tweede Prijs

• Buffet Crampon Bb of A klarinet (type naar keuze van de kandidaat)
• 4000 €
 

Derde Prijs

• 2000 €
 

Vierde tot zesde prijs

• 500 euro


De totaliteit van de prijzen kunnen een ‘update’ krijgen.

Speciale prijzen


Er kunnen speciale prijzen worden gegeven.


Aanbiedingen en opnames


De laureaten kunnen - gedurende een periode van 2 jaar na sluiting van de wedstrijd - concerten aangeboden krijgen.
De laureaten verzaken aan alle opnamerechten voor opnames die mogelijks gemaakt worden tijdens het verloop van de ‘4° International Clarinet Competition Ghent’

Jury


De jury zal samengesteld worden uit een aantal internationale solisten en pedagogen. De jury staat onder het voorzitterschap van dhr. Gunther Broucke, intendant van het Brussels Philharmonic.
De beslissingen zijn onaanvechtbaar en kunnen niet worden betwist.

Masterclasses


Na iedere ronde (inclusief de 1° ronde/schiftingsronde) organiseert ‘International Music Promotion’ masterclasses met de leden van de internationale jury. Deze masterclasses staan open voor de kandidaten die een volgende ronde niet halen en zijn gratis voor deze kandidaten.
Kandidaten die slagen voor een volgende ronde komen NIET in aanmerking voor deze masterclasses.
IMP maakt de planning op voor deze masterclasses. Deze planning kan niet gewijzigd worden. Er zal een inspanning worden gedaan om aan de kandidaten meer dan één masterclass aan te bieden (uiteraard afhankelijk van het aantal inschrijvingen). Het is onmogelijk om bijkomende (betalende) masterclasses met de juryleden af te spreken.
Kandidaten kunnen slechts deelnemen vanaf het ogenblik dat ze niet meer in wedstrijd zijn.

Pianisten/begeleiders


De organisatie van de ‘4°International Clarinet Competition Ghent’ zal zorgen voor voldoende officiële pianisten/begeleiders voor de wedstrijd. Iedere kandidaat krijgt één repetitie per ronde aangeboden. Bijkomende repetities kunnen door de kandidaat onderhandeld worden met de pianisten, rekening houdend met de beschikbaarheid. Deze bijkomende repetities zullen ten financiële laste zijn van de kandidaat.
Kandidaten kunnen op eigen kosten hun eigen begeleider meebrengen.

Betwisting


Bij betwisting geldt alleen het Nederlandstalig reglement. Hiertegen is geen betwisting mogelijk.

Deelname aan de wedstrijd


Deelname aan de wedstrijd betekent de complete aanvaarding van het reglement.